ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה להסרת החסמים בתקשורת בשפה הערבית

קוד המקור של הנתונים