ועדה של הכנסת ה-17

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק י"ג-דתות מחוק ההסדרים

קוד המקור של הנתונים