ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת כנסת + כלכלה להצ"ח התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים