ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת ללוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה להצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מספר 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית)

קוד המקור של הנתונים