ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפי סעיפים 10(א) ו-67ו(א) לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות)

קוד המקור של הנתונים