ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בדרום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים