ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בדרום

קוד המקור של הנתונים