ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת חוקה, חוק ומשפט וכספים להצ"ח לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015

קוד המקור של הנתונים