ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצ"ח התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים יעודיים), התשע"ח-2017

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים