ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת החוקה וועדת הכספים להצ"ח נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1181)

קוד המקור של הנתונים