ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לזכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים