ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין תקנות בנושא בחינת פטור שניתן למיועדת לשירות ביטחון

קוד המקור של הנתונים