ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים

קוד המקור של הנתונים