ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים לפי סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה)

קוד המקור של הנתונים