ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בצפון

קוד המקור של הנתונים