ועדה של הכנסת ה-20

ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים