ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לועדת החינוך, התרבות והספורט להועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצ"ח הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

קוד המקור של הנתונים