ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת הכנסת וועדת המדע לדיון בהלס"י בנושא אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

קוד המקור של הנתונים