ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת (כלכלה+כנסת) לדיון בהצ"ח השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 7), התשע"ז-2017

קוד המקור של הנתונים