ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לבחינת התנהלות הבנקים והגופים המוסדיים בהעמדת אשראי ללווים מסוימים

קוד המקור של הנתונים