ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לעניין בטיחות בעבודה בענף הבנין

קוד המקור של הנתונים