ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת כלכלה ופנים לדיון בהצ"ח תאגידי מים וביוב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים