ועדה של הכנסת ה-20

הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים