ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת החוקה והמדע לדיון בהצעות חוק בנושא הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים