ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת חו"ב וכספים לנושא פרק ה, סעיפים 30 עד 41 (עקרונות לקביעת תקציב הביטחון)

קוד המקור של הנתונים