ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לוועדת החוקה וחו"ב לדיון בהצעות חוק ההסדרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים