ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים