ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה המייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

כל ישיבות הועדה

  • 13/12/2005

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים