ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה המייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים