ועדה של הכנסת ה-16

ועדה מייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים