ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לתקציב שירותי הבריאות לתלמיד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים