ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין אכיפת חוקי עבודה

קוד המקור של הנתונים