ועדה של הכנסת ה-16

לענין התעשיות האלקטרו-כימיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים