ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בהצעת חוק הלוואות לשכר לימוד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים