ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים