ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים