ועדה של הכנסת ה-16

לעניין הצעת חוק נכסים של נספי שואה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים