ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק נכסים של נספי שואה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים