ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

קוד המקור של הנתונים