ועדה של הכנסת ה-16

השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

קוד המקור של הנתונים