ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

כל ישיבות הועדה

 • 13/12/2005

  None

 • 13/12/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 06/12/2005

  None

 • 07/11/2005

  None

 • 19/07/2005

  None

 • 28/06/2005

  None

קוד המקור של הנתונים