ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין תקינות מערכות הלייזר של המשטרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים