ועדה של הכנסת ה-16

לענין תקינות מערכות הלייזר של המשטרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים