ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין היטל על העסקת עובדים זרים במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית

קוד המקור של הנתונים