ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק המדיניות הכלכלית 2004 - היטל העסקת עובדים זרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים