ועדה של הכנסת ה-16

הצ"ח המדיניות הכלכלית 2004 -היטל העסקת עובדים זרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים