ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק המדיניות הכלכלית 2004 - היטל העסקת עובדים זרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים