ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לדיון בוועדת הכספים ובוועדת החינוך לעניין הכוונה להפריט את המתנ"סים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים