ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת החינוך לדיון בהלס"י פרויקט יניב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים