ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ג-2003

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים