ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק תובענות ייצוגיות

קוד המקור של הנתונים