ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק תובענות ייצוגיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים