ועדה של הכנסת ה-16

לעניין הצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ג - 2003

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים