ועדה של הכנסת ה-16

לעניין הצ"ח בימ"ש לעניינים מנהליים (תיקון מס' 8)

קוד המקור של הנתונים