ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק בית המשפט לעניינים מנהליים (תיקון מס' 8)

קוד המקור של הנתונים