ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ולוועדת הכספים לעניין תקנות המסים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים