ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לנושא לקויי למידה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים