ועדה של הכנסת ה-16

ועדת משנה בנושא לקויי למידה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים