ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

קוד המקור של הנתונים