ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

קוד המקור של הנתונים