ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

קוד המקור של הנתונים