ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לקביעת נוהל ביקור ח"כים במוסדות רווחה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים