ועדה של הכנסת ה-16

משותפת כספים וכלכלה לדיון בהצ"ח ההסדרים 2005

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים