ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בהצעת חוק ההסדרים 2005

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים